Welkom op de website van 't Kraaienest 2015-2016

School met een continurooster!

De school biedt een vorm van tussenschoolse opvang aan waarbij de kinderopvanginstelling Brood&Spelen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een half uur met de kinderen buitenspeelt tussen de middag op ons schoolplein. Het eten gebeurt in de groep onder leiding van de leerkracht. De opvang is kosteloos voor de ouders. 

Deze website is bedoeld voor de ouders die nu kinderen op onze school hebben en voor ouders van toekomstige leerlingen. U treft hier informatie aan over de school, waarvoor de school staat, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij onze kwaliteit waarborgen.  Op deze website geven we naar de ouders zo concreet mogelijk aan hoe ons beleid er in de praktijk uit ziet, wat de ouders van ons mogen verwachten en wat onze verwachtingen zijn van de ouders. Wat wij belangrijk vinden is dat uw kind zich zo goed mogelijk ontwikkelt in acht schooljaren en zoveel mogelijk leert te midden van schoolgenootjes. U wilt dat uw kind later met plezier op deze periode terug kan kijken. Plezier in de zin van: fijne leerkrachten, leuke klasgenoten, prima schoolsfeer en veel geleerd. Een basisschool voor je kind kies je met zorg.

Dit schooljaar gaan we het 2e jaar in met de Vreedzame School. Het doel is het omgaan met elkaar op een positieve manier te beinvloeden. Door te leren hoe conflicten op te lossen, worden ruzies voorkomen. We streven een verbetering na van het groepsklimaat en het schoolklimaat. U, ouders, zullen we regelmatig betrekken bij dit programma. Als de ouders/verzorgers en school hierin samen optrekken zijn het de kinderen die volop de vruchten gaan plukken.  Dat is belangrijk voor nu en later. Met uw medewerking komen we tot succes! 

Onze basisschool staat aan de Laan van Blois 193 in Beverwijk. Iedereen kan informatie vinden over onze school of doorklikken via de links naar de scholen voor voortgezet onderwijs in de buurt en andere instellingen. Kom af en toe terug voor een bezoek want er kan wel wat veranderd zijn.

Als team willen we de kinderen voldoende kennis, inzicht, vaardigheden en innerlijke kracht meegeven waarmee ze goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs gaan. 't Kraaienest is een openbare school en vormt een perfecte afspiegeling van de maatschappij. We leren met en van elkaar, elke dag weer.

Met vriendelijke groet, namens het team,

José Ouwerkerk, directeur